چهارشنبه 27 دي 1396

شهرداری خورزوق باستناد مصوبه شماره دویست وشصت شورای اسلامی شهر خورزوق در نظر دارد قطعه زمینی متعلق به شهرداری واقع در خیابان شهید پارسی را به قیمت پایه کارشناسی به فروش برساند. پیشنهاد دهندگان تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 4 / آبان ماه /96 جهت اخذ مدارک از واحد امور مالی شهرداری فرصت مراجعه دارند.

Scan1

خدمات آتش نشانی

همشهریان عزیز آتش نشانی خورزوق با شماره های 45463444 - 09031253444 آماده خدمتگذاری به شما عزیزان می باشد.atashneshani

شورای اسلامی شهر

شورای اسلامی شهر خورزوق

شماره تماس شورای اسلامی شهرخورزوق: 45462912-031

آدرس: خورزوق- خیابان شهید چمران-کوچه شهید هرمزی