سه شنبه 29 اسفند 1396

شهرداری خورزوق باستناد مصوبه شماره دویست وشصت شورای اسلامی شهر خورزوق در نظر دارد نسبت به فروش یک قطعه زمین متعلق به شهرداری واقع در خیابان شهید پارسی بر اساس قیمت کارشناسی اقدام نماید.لذا پیشنهاد کنندگان جهت اخذ مدارک  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 96/9/28  فرصت دارند.

 

Scan10001

خدمات آتش نشانی

همشهریان عزیز آتش نشانی خورزوق با شماره های 45463444 - 09031253444 آماده خدمتگذاری به شما عزیزان می باشد.atashneshani

شورای اسلامی شهر

شورای اسلامی شهر خورزوق

شماره تماس شورای اسلامی شهرخورزوق: 45462912-031

آدرس: خورزوق- خیابان شهید چمران-کوچه شهید هرمزی