سه شنبه 29 اسفند 1396

شهرداری خورزوق در نظر دارد باستناد بودجه مصوب سال 1396 نسبت به آسفالت معابر سطح شهرشامل تراش آسفالت قدیمی با دستگاه پخش - MC و آسفالت ریزی با اعتبار 7/600/000/000 ریال از محل اعتبارات عمرانی شهرداری بر اساس فهرست بها راه وباند سال 1396 اقدام نماید . لذا پیشنهاد دهندگان  جهت مراجعه تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 9 / آبان ماه /96 جهت اخذ مدارک مربوطه  به واحد امور مالی شهرداری فرصت دارند.

Scan10001

خدمات آتش نشانی

همشهریان عزیز آتش نشانی خورزوق با شماره های 45463444 - 09031253444 آماده خدمتگذاری به شما عزیزان می باشد.atashneshani

شورای اسلامی شهر

شورای اسلامی شهر خورزوق

شماره تماس شورای اسلامی شهرخورزوق: 45462912-031

آدرس: خورزوق- خیابان شهید چمران-کوچه شهید هرمزی