چهارشنبه 27 دي 1396

شهرداری خورزوق باستناد مصوبه شماره 96/106/ش/5 مورخ 96/8/30 در نظر دارد نسبت به اجرای جدولگذاری وپیاده روسازی شامل خاکبرداری ، خاکریزی با خاک تونان و ایجاد تراکم لازم ،حمل خاک و موارد پیش بینی نشده که طی دستور کار ابلاغ می گردد. با شرایط ذکر شده اقدام می نماید.

Scan1

خدمات آتش نشانی

همشهریان عزیز آتش نشانی خورزوق با شماره های 45463444 - 09031253444 آماده خدمتگذاری به شما عزیزان می باشد.atashneshani

شورای اسلامی شهر

شورای اسلامی شهر خورزوق

شماره تماس شورای اسلامی شهرخورزوق: 45462912-031

آدرس: خورزوق- خیابان شهید چمران-کوچه شهید هرمزی