چهارشنبه 1 خرداد 1398

شهرداری خورزوق در نظر دارد از محل اعتبارات عمرانی بودجه سال جاری شهرداری خورزوق ، عملیات خرید و حمل و نصب قطعات (دیوار) پیش ساخته بتنی پروژه دیوار کشی باغ بانوان شهر خورزوق و بتن مگر زیردیواره ها را با مبلغ برآوردی 2/000/000/000 ریال ( دو میلیارد ریال ) به شرح ذیل الذکر از طریق مناقصه عمومی به انجام برساند . لذا شرکت های واجد صلاحیت میتوانند ، در مناقصه مذکور شرکت نموده و مبالغ پیشنهادی خود را به شرح جدول ذیل اعلام نمایند.

 

Scan1

 

Scan10001

 

خدمات آتش نشانی

همشهریان عزیز آتش نشانی خورزوق با شماره های 45463444 - 09031253444 آماده خدمتگذاری به شما عزیزان می باشد.atashneshani

شورای اسلامی شهر

شورای اسلامی شهر خورزوق

شماره تماس شورای اسلامی شهرخورزوق: 45462912-031

آدرس: خورزوق- خیابان شهید چمران-کوچه شهید هرمزی